Vurdering af stramt tungebånd

Der er flere måder, du kan få vurderet, om du eller dit barn har et stramt tungebånd.

I Danmark er det som regel sundhedsplejersken, jordemoderen, den praktiserende læge eller en ØNH-læge, som vurderer, om tungebåndet er stramt. Desværre oplever vi ofte, at de danske fagpersoner overser eller fejldiagnosticerer stramme tungebånd, særligt når der er tale om PTT.

Hvis I ønsker en anden vurdering, kan I prøve følgende muligheder:

 • Tag billeder af tungen og læg dem op i vores støttegruppe på facebook.
  Her sidder flere hundrede forældre, som alle har stramt tungebånd inde på livet, og som kan dele deres erfaringer med jer, så I kan få en idé om, hvorvidt det også kan være det, der giver problemer hos jer.
 • Tag billeder af tungen og send til en ekspert
  Flere af de udenlandske eksperter, der klipper tungebånd, kan komme med en forhåndsvurdering over mail. Dette er ikke det samme som at få stillet en diagnose, men vores erfaringer er, at det er en valid måde at få en god vurdering på.
 • Besøg en behandler, som kan vurdere stramt tungebånd
  For nogle er det rart at få en fysisk evaluering af, hvorvidt tungebåndet synes at være stramt.
  Vi har i administratorgruppen et godt samarbejde med en række behandlere, som har god erfaring med at vurdere tungebånd, og som holder sig opdateret på den nyeste viden om PTT. Det er vigtigt at understrege, at disse behandlere ikke kan stille en diagnose, men kun give en vurdering af, om tungebåndet er stramt.
 • OMFT-behandlere er uddannet til at vurdere ud fra Kotlows metode, som er den, der er bredest anerkendt blandt de udenlandske eksperter.
  Listen redigeres løbende ud fra de tilbagemeldinger, vi får fra behandlere og patienter.

SJÆLLAND

BORUP:
Camilla Maints Hansen (osteopat)
Borup Osteopati

FREDERIKSBERG
Didde Thorsted (osteopat)
Q Klinik

KØBENHAVN/KØGE (og kører på hjemmebesøg på Sjælland + øer mod kørselsgebyr)
Mie K. Lehm Mikkelsen (ergoterapeut + OMFT-behandler)
Funktionel Terapi

VANLØSE
Camilla Maints Hansen (osteopat)
Vanløse Osteopati

JYLLAND


AABENRAA
Sopfie Trine Svensson (tandtekniker + OMFT-behandler)
The Heart Smiles

AARHUS
Tina K. Rasmussen (osteopat + OMFT-behandler)
Team Osteo

HERNING
Hanne Bundgaard (ergoterapeut + OMFT-behandler)
Ergo for dig

KOLDING
Ulla Lebahn (ergoterapeut + OMFT-behandler)
Lebahn.dk