Få helt styr på, om tungebåndet er stramt, og hvad du så skal gøre

På 40 minutter kan vi få en god idé om, hvordan dine symptomer kan hænge sammen med et stramt tungebånd, og om det giver mening at få det undersøgt nærmere 

Pris: 495,-

Det kan vi nå på 40 minutter...

 

Den 40-minutters samtale foregår enten som et telefonopkald eller et videoopkald over Zoom, alt efter hvad du har behov for (husk at skriv dit ønske, når du booker).

Forud for samtalen skal du udfylde et skema, som giver mig et hurtigt overblik over sygehistorien. Vi gennemgår sammen hele sygehistorien i telefonen, og jeg spørger nærmere ind til de ting, der er relevante at få uddybet. 

Du får mulighed for at spørge ind til symptomerne og hvordan de hænger sammen med et stramt tungebånd.

Det er også en mulighed at snakke om, hvordan man bedst forbereder sig inden klip af tungebåndet, hvad man skal have afprøvet først, eller hvad aftercare går ud på. 

Jeg giver også vejledning i aftercare/sårbehandling både før og efter et klip.

Hvis du har brug for det, kan vi sammen lægge en behandlingsplan for, hvordan du skal sammensætte behandlingen og hvem du skal gå til og hvornår i forløbet. 

 

Det kan vi ikke nå på 40 minutter...

På 40 minutter kan vi nå at komme godt rundt om hele din sygehistorie og få et godt billede af, om det kan være et stramt tungebånd, der er skyld i de problemer, du oplever – men jeg kan ikke sige sikkert, om tungebåndet er stramt.

Det kræver en fysisk, funktionel vurdering.
Hvis du vælger at bestille en fysisk vurdering hos mig efter samtalen, får du selvfølgelig rabat på selve undersøgelsen, da vi så ikke behøver at gennemgå sygehistorien i klinikken. 

Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil have en fysisk undersøgelse, tager vi snakken i klinikken – du kan du booke tid via linket her

Hvem er Charlotte..?

Kender du mig ikke allerede?

 

Så er det måske meget rart for dig at vide lidt om, hvem jeg er, og hvorfor jeg kan hjælpe dig!

Jeg fik selv klippet mit tungebånd som 32-årig – det gjorde jeg, fordi jeg så den vilde effekt, et klip af tungebåndet havde på mine to børn, som sloges med hhv. ammeproblemer og voldsom uro i kroppen. 

Siden 2017 har jeg hjulpet flere 1000’de familier med viden og støtte til at kunne finde frem til, om et klip af tungebåndet var den rigtige beslutning for dem. 

Jeg er uddannet i at vurdere stramt tungebånd, jeg er OMFT-terapeut og Buteyko Vejrtrækningsterapeut.

stramt tungebånd charlotte